Home | AdminSitemap | E-mail | English  

 

 

 

 

 

     
 
2017년 2학기 제8회 수요세미나 안내
 
관리자
 
139
 
2017-11-21 10:11:49
 

 

[2017년도 2학기] 제8회 수요세미나 안내

 

1.일   시 : 2017년 11월 22일 12:00

2.장   소 : 경상관 S332호 교수회의실

3.주   제 : The Future of Individual Mobility

4.발표자 : Mr. Ludwig Feuchtmeyer (독일계 기업 Continental Korea의 CFO)

 

 
   
 

다음글 : 2017년 2학기 제9회 수요세미나 안내
이전글 : 2017년 2학기 제7회 수요세미나 안내